Trädbeskärning

Hylmö industrikonsult

Kvalitet • Teknik • Utbildning

- För livsmedelsindustrin -


Hylmö trädgårdskonsult

                                                                     

                          Trädbeskärning                                   

Jag utför beskärning av alla typer av fruktträd. Mitt mål är att träden skall vara vackra, friska och leva länge. Jag lägger stor vikt vid att få trädet estetiskt tilltalande.


Före alla uppdrag diskuterar jag med ägaren vilket syfte han har med sina träd.


På unga träd behöver man göra uppbyggnadsbeskärning för att de i framtiden ska bli starka och bära mycket frukt


På äldre träd behöver man ibland göra en underhålls-beskärning, då tas döda, svaga och felväxande grenar bort och kronan glesas ur för att få in mer luft och ljus.


Sett ur trädets synvinkel är beskärning under sommaren idealisk! På sommaren är trädet i full vigör och kan då lätt läka de sår som blir efter beskärarens ingrepp!


Mail: Peter[at]Hylmo.se