RUT-avdrag

Hylmö industrikonsult

Kvalitet • Teknik • Utbildning

- För livsmedelsindustrin -


Hylmö trädgårdskonsult

                                                                     

RUT-avdrag                                           

Fr.o.m augusti 2016 räknas trädbeskärning med bland de tjänster som ger RUT-avdrag. Det innebär att du kan få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden.


(Källa: Skatteverket)